Klub sběratelů pivních etiket a pivovarských suvenýrů

#Haná Olomouc

Úvod

O nás

Kontakt

© copyright KSPEHana 2008

Něco málo o našem klubu

Klub sběratelů pivních kuriozit začal v Olomouci vyvíjet svoji činnost v létě roku 1967. Byl součástí klubu sběratelů při ZV ROH ZORA Olomouc, kde se sbíraly veškeré možné věci (zápalkové, sýrové, žiletkové etikety, obaly od čokolád a jiné). Prvním předsedou sekce piva byl pan Jan Zbořil. Výměnné schůzky byly pravidelné a stále častější, začali jsme jezdit po burzách po celém Československu a přivážet novinky pro ostatní sběratele. Během let jsme museli měnit hodně míst působnosti a našich ochránců, poněvadž se rušily kluby ROH. A tak jsme se scházeli v Domě armády nebo ve Slovanském domě, ale i v bytě nějakého sběratele.

V roce 1985 pro pracovní zaneprázdnění předsedy byla ukončena činnost sekce piva při klubu sběratelů. V roce 1987 byla obnovena činnost již jako Klub sběratelů pivních etiket a pivovarských suvenýrů HANÁ Olomouc. Předsedou byl většinou hlasů nových členů zvolen pan Stanislav Brablík, který tuto funkci vykonává dodnes. Členové se začali scházet na pravidelných klubových schůzkách, jejíž místo se za dobu existence klubu několikrát změnilo, scházeli jsme se např. : ve Slovanském domě, v Domě

armády, v tribuně stadiónu, v restauracích „U Pepína“, „U Mačáků“ nebo „U Anče“. V současné době nám azyl poskytuje Svatováclavský pivovar originál v Olomouci na Mariánské ulici. Započalo se i s pořádáním pravidelných celostátních sběratelských burz (dnes setkání) a to v dubnu (v současné době v únoru) a listopadu. I zde jsme byli nuceni několikrát měnit místo (Slovanský dům, Dům armády a v současné době Dům dětí a mládeže na ul. 17. listopadu v Olomouci). Na setkání přijíždí pravidelně přes 100 sběratelů nejen ČR, ale také se účastní sběratelé ze Slovenska a Polska.

V roce 2003 byla navázána spolupráce s agenturou FEST PROMOTION s.r.o., která v Olomouci od roku 2002 pořádá olomoucký BEERFEST, a tak v roce 2004 byla v rámci BEERFESTu uspořádáno klubem první setkání sběratelů, které se stalo nedílnou součástí programu tohoto festivalu. V roce 2010 uspořádal klub také první setkání sběratelů v rámci Chmelových dožínek.

Během 45 let činnosti prošlo klubem nesčetně sběratelů, někteří již nejsou mezi námi. Dnes je v klubu přes 40 sběratelů ze širokého okolí Olomouce (Šumperka, Prostějova, Šternberka, ale i dalších měst a vesnic), kteří se schází na pravidelných klubových schůzkách a organizují 4 celostátní setkání sběratelů v Olomouci.